Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Дистанційне навчання включає в себе сучасні форми і методи конструювання та відображення змісту навчання, елементи модульного і комп'ютерного навчання, теорії та практики, самостійної роботи учнів, застосування у навчанні сучасних інформаційних технологій, комп'ютерів, телекомунікацій і являє собою цілеспрямований інтерактивний процес взаємодії учнів і викладачів-модераторів.

Концепція дистанційного навчання базується на виконанні нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Положення про дистанційне навчання (Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40).

Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. №1494 ).

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (Затверджено Міністром освіти і науки України В.Г.Кременем від 20 листопада 2000 р).

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01. 2016р. № 9 " Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів "